top of page

חזרה לשורשים באמריקה

אני ומשפחתי ירדנו לארצות הברית שבעיננו הייתה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.

שם קרו כל מיני מאורות שבהם כמעט נהרגנו כמה פעמים.

במהלך הדרך המפותלת התקרבתי לשורשים שלי והכרתי

את היהדות מזווית אחרת לגמרי מפתיעה שהיתה לי זרה עד כה.

 

אורך ההרצאה: כשעה.

 

להזמנות:

שני פרדיאן 

טל:054-5867727 

מייל: shanyfar@gmail.com

bottom of page