top of page

עסקים מוצלחים במבט יהודי ובמבט מודרני כמקשה אחת

 

לאחר שלמדתי רבות בתחום העסקים, גיליתי שכל מה שמלמדים, התגלה למפרע עוד לפני שנים רבות ביהדות ומקורו שם.

ההרצאה מיועדת בעיקר לבעלי עסקים וארגונים שונים הסקרנים לגבי

הגישה היהודית בנוגע לעסקים.

תתכן אפשרות לתיאום אישי לארגונים עם דגש על נושא ספציפי שמעוניינים בו.

אורך ההרצאה: כשעה

להזמנות:

שני פרדיאן 

טל:054-5867727

מייל : shanyfar@gmail.com

bottom of page